Team

Entwicklung & Innovationen

Corneliu Tobescu

Corneliu Tobescu

Vice President Technology & Operations

+41 71 982 88 26

corneliu.tobescu@berlinger.com

Filip Kolacz

Filip Kolacz

Group Leader Testing

+41 71 982 88 11

filip.kolacz@berlinger.com

Raphael Bartsch

Raphael Bartsch

SmartView Product Owner

+41 71 982 89 96

raphael.bartsch@berlinger.com

Cristian Năvălici

Cristian Năvălici

Head of Software

+31 6 833 232 58

cristian.navalici@berlinger.com

Roger Schell

Roger Schell

Senior Project Manager

+41 71 982 88 21

roger.schell@berlinger.com